OPETTAJAN TVT-OSAAMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

“Tehdään uuden oppimisesta yhteinen seikkailu
– heittäydytään oppilaiden mukaan kanssaoppijoiksi!”

Osaavat ja osaamistaan kehittävät työntekijät mahdollistavat laadukkaan ja tasa-arvoisen oppimisen kaikille kaupungin oppilaille.


OPETTAJAN TVT-OSAAMINEN JA SITÄ TUKEVAT TOIMENPITEET

Hämeenlinnan kaupungissa jokaisella koululla toimii yksikön oma TVT-vastaava sekä kiertävä digitutor. TVT-koulutuksia (laitteisto-, palvelu- ja sisältökoulutukset) järjestetään ympäri vuoden. Kouluilla on omat oppilasagentit, jotka auttavat TVT-asioissa. TVT:n opetuskäytön kannalta keskeisten henkilöiden roolit ja vastuut on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Opettajille on tarjolla tukimateriaaleja sekä vertaisalustoja nopeaan tiedonhakuun ja jakamiseen. Opettaja tutustuu Hämeenlinnan perusopetuksen digiosaamismerkkijärjestelmään ja ohjaa oppilaita sen vastuullisiksi käyttäjiksi tietosuoja-asiat sekä tietoturva huomioiden. Tahtotila ja rohkeus ovat opettajan TVT-osaamisen kehittämisen avainsanat!

OPETTAJAN TVT-OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI

Koulun digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita sekä opettajan tarvitseman tuen ja koulutuksen tarvetta arvioidaan vuosittain Opeka-työkalulla, jonka tuottaman henkilökohtaisen raportin opettaja saa itselleen. Esimies saa yhteenvedon koko oppilaitoksensa tilanteesta. Opetuksen järjestäjä saa koko Hämeenlinnaa tarkastelevan raportin. Opeka-raportit käydään vuosittain läpi yhdessä digitutorin, rehtorin ja koulun TVT-vastaavan kesken, ja saatuja tuloksia peilataan koulun kehittämiskohteisiin. Yksittäisen opettajan kehittymistavoitteista sovitaan rehtorin ja kyseisen opettajan kesken. Tulevaisuudessa opettaja ohjaa omaa oppimistaan TVT-osaamistasojärjestelmän tukemana. Tavoite- ja tasojärjestelmä kehitetään ja otetaan käyttöön strategiakauden 2022-2024 aikana. Opettajan vastuulla on pitää oma TVT-osaamisensa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla ajantasaisena.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
OPPILAAN TVT-OSAAMINEN
TVT TAIDOT
REHTORIN TVT-OSAAMINEN

%d bloggaajaa tykkää tästä: