TILAT JA LAITTEET

TEKNOLOGIA & TUKI

”Airo-työpöytä on venevalkama, josta lähdetään matkalle.
Kortit ovat merimerkkejä, joita seuraamalla ohjataan matkaa kohti määränpäätä: itseohjautuvan ja luovan oppimisen satamaa”

Jokaisella opettajalla on käytössään tarvitsemansa henkilökohtaiset työkalut. Koneita käytetään Primus-oppilashallintojärjestelmän kautta luoduilla opettajakohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi@hmledu.fi.

Oppilaiden käytössä on pääasiallisesti Chromebookeja ja iPadeja sekä tarvittava määrä Windows-koneita. Laitteita on riittävästi ja ne on sijoitettu siten, että kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Opetussuunnitelman ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen tukemiseen käytettäviä laitteita on saatavilla kaikille kouluille.

Luokkien 1-3 kaikilla oppilailla on yhteiskäyttölaitteet, koska tarkoituksena on tutustua mahdollisimman moniin erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Näin rakennetaan vankat tietotekniikan osaamisen perustukset jatkoa ajatellen. Henkilökohtaiset laitteet tulevat vuosittain hankittaviksi kaikille 4.- ja 7.-luokkien oppilaille ja opettajille. Jokainen 4.-luokkalainen oppilas saa kolmeksi lukuvuodeksi (vuosiluokille 4-6) käyttöönsä henkilökohtaisen iPad-tablettitietokoneen. Lisäksi rinnalla hyödynnetään yhteiskäytössä olevia kannettavia Chromebook-tietokoneita. Yläkoululaiset saavat vastaavalla tavalla käyttöönsä henkilökohtaiset Chromebookit, joiden rinnalla on yhteiskäyttöisiä iPadeja.

Laitehankintojen takana on tasa-arvon periaate. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

Laitteita käytetään Primus-oppilashallintojärjestelmän kautta luoduilla oppilaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi@oppilas.hmledu.fi. Lisäksi oppimisen tukena voidaan hyödyntää oppilaiden omia päätelaitteita. Käyttöön liittyvistä yksityiskohdista sovitaan aina koulun ja huoltajien kesken. Omien laitteiden käyttöä tuetaan mahdollisuudella kirjautua avoimeen HMLavoin-verkkoon.

Sekä laitteiden valinnassa, kilpailutuksessa, hankinnoissa että ylläpidossa otetaan huomioon ekologinen vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ja kiinnitetään huomiota mm. hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja tuotteiden elinkaarimalliin. Myös paikallisesti tarjottavat tukipalvelut ja etätuen mahdollisuus tukevat ekologista vastuullisuutta. Tuki on aina lähellä.

Tavoitteena on, että vuosina 2022–2024 kullakin perusopetuksen opetusryhmällä on käytössään:
• 1:1 – eli keskimäärin yksi päätelaite jokaista oppilasta kohti
• jokaisella 4-9-luokkalaiselle henkilökohtainen päätelaite
• riittävät tietoliikenneyhteydet – langaton verkko, joka vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää
• mahdollisuus langattomaan yhteyteen omissa laitteissa
• interaktiivinen esitystekniikka
• esityksen peilaus päätelaitteilta päänäytölle
• dokumenttikamera
• äänentoisto
• henkilökohtaista tallennustilaa verkossa
• sähköinen oppimisalusta Airo.

TEKNOLOGIA & TUKI

TEKNOLOGIA & TUKI
SÄHKÖISET TYÖYMPÄRISTÖT
TEKNINEN JA PEDAGOGINEN TUKI

%d bloggaajaa tykkää tästä: