OPPILAAN TVT-OSAAMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

“Tehdään uuden oppimisesta yhteinen seikkailu
– heittäydytään oppilaiden mukaan kanssaoppijoiksi!”

Oppilaat hyödyntävät TVT:aa uutta luovalla tavalla – henkilökohtainen laite on instrumentti, joka antaa oivat eväät mielikuvituksen ja luovuuden toteuttamiselle.

OPPILAAN TVT-OSAAMISTA TUKEVAT TOIMENPITEET

Oppilaiden TVT-taidot ja -sisällöt on kirjattu opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Hämeenlinnan perusopetuksen digiosaamismerkkijärjestelmän parissa oppilas ohjaa omaa oppimistaan. Opettajan tehtävänä on mahdollistaa osaamismerkkien keräämisen aloittaminen peruskoulun 1. luokalla. Merkkejä kerätään aina 9. luokan päätökseen saakka. Oppilaan vastuulla on pitää huolta laitteistaan ja käyttää niitä – ikäkausi huomioiden – tarkoituksenmukaisella tavalla (ks. Liite 1. Roolit ja vastuut). Opettajakin saa tukea: jokaisella koululla on oppilasagentteja, jotka auttavat henkilöstöä digiasioissa.

OPPILAAN TVT-OSAAMISEN ARVIOINTI

Oppilaan TVT-osaamista arvioidaan Oppika-työkalulla luokilla 2, 5 ja 8. Kyselyyn vastattuaan oppilas saa raportin omasta tuloksestaan suhteessa kaikkiin vastaajiin. Opettaja saa raportin oman oppilasryhmänsä vastauksista suhteessa kaikkiin vastaajiin. Rehtori saa raportin koko koulun vastauksista tarvittaessa myös luokittain eriteltynä. Hallinto saa raportin Hämeenlinnan tilanteesta suhteessa kaikkiin vastaajiin Suomessa.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
TVT TAIDOT
OPETTAJAN TVT-OSAAMINEN
REHTORIN TVT-OSAAMINEN

%d bloggaajaa tykkää tästä: