VISIO & TAVOITTEET

”Digiajan elämän eväät – ihan lähellä. Linnamme turvallisessa suojassa on hyvä kaikkien näistä eväistä nauttia. Linnamme suojelijoiden ja oppineiden on se kunnia ja velvollisuus saada tasavertaisesti kukin kylläiseksi.”

Tieto- ja viestintäteknologiastrategia perustuu Hämeenlinnan kaupungin strategiaan ja valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan (OPS2016), jossa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kuvataan seuraavasti:

”Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.” (OPS2016 3.3)

VISIO & TAVOITTEET

SUUNTA 2024