REHTORIN TVT-OSAAMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

“Tehdään uuden oppimisesta yhteinen seikkailu
– heittäydytään oppilaiden mukaan kanssaoppijoiksi!”

REHTORIN TVT-OSAAMISTA JA TIEDOLLA JOHTAMISTA TUKEVAT TOIMENPITEET

Rehtorilla on tärkeä rooli oppilaitoksen TVT-osaamisen kehittämisessä. Rehtorin vastuulla on sekä toimia esimerkkinä että pitää oma TVT-osaamisensa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla ajantasaisena (ks. Liite 1. Roolit ja vastuut). Esimiestyötä ohjaavat Opeka- ja Oppika-tutkimusten tulokset. Lisäksi rehtorit käyvät lukuvuosittain esihenkilöidensä kanssa onnistumiskeskustelut, joissa kartoitetaan TVT-osaamista yhtenä osaamisen kokonaisprofiilin osa-alueena.

Kouluissa rehtoreiden tukena toimivat TVT-vastaavat, digitutorit ja oppilasagentit. Rehtoreille järjestetään omia kohdennettuja TVT-koulutuksia. Rehtori tutustuu Hämeenlinnan perusopetuksen digiosaamismerkkijärjestelmään ja tukee opettajia osaamismerkkien TVT-strategian mukaisessa käyttöönotossa. Aina lukuvuoden alussa digitutorit tapaavat vastuukoulujensa rehtorit ja kartoittavat sekä koulun opettajien että rehtoreiden koulutustarpeet sekä suunnittelevat tutoroinnin muodot.

ROPEKA-TYÖKALULLA ARVIOIDAAN VUOSITTAIN REHTORIN TOIMINTAA

Rehtorit osallistuvat Ropeka-tutkimukseen, jonka avulla arvioidaan koulun digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita. Raportti ohjaa rehtorin toimintaa koulun kehittämisessä. Opetustoimen johto saa tutkimuksen kuntakohtaisesta yhteenvedosta raportit, joissa Opeka-, Oppika- ja Ropeka-tutkimusten tuloksia vertaillaan.

KOLMIKANTAKESKUSTELUT OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TUKENA

Jotta tutkimustieto saadaan hyödynnettyä Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksessa mahdollisimman tehokkaasti, järjestetään kunkin lukuvuoden alussa ns. kolmikantakeskustelut, joihin osallistuvat digitutor sekä oppilaitoksen TVT-vastaava ja rehtori.

Rehtori, digitutor ja TVT-vastaava valmistautuvat kolmikantakeskusteluun käymällä läpi Opeka-, Oppika- ja Ropeka -kyselyiden oppilaitoskohtaiset tiedot ja tulokset. Näiden tietojen perusteella kolmikantakeskustelussa asetetaan tavoitteet sille, mitä TVT:n pedagogisen käytön edistämiseksi tulee oppilaitoksessa kyseisenä lukuvuonna tehdä. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, johon sitoudutaan, ja jonka toteutumista arvioidaan kolmikantakeskusteluissa lukuvuoden aikana ja lopullista toteutumista lukuvuoden päättyessä.

Tämä kolmikantakeskusteluun perustuva tiedolla johtamisen malli auttaa kaikkia osapuolia sitoutumaan yhteiseen tekemiseen. Kun oppilaat, opettajat ja rehtori saavat Opeka-, Oppika- ja Ropeka-kyselyihin osallistumisestaan vastineeksi punnittua koulun kehittämistyötä, on jokaisen toiminnalla koko koulun toimintakulttuuria kehittävä tarkoitus. Jokainen kyselyihin vastaava tekee tärkeää työtä, ja toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
OPPILAAN TVT-OSAAMINEN
TVT TAIDOT
OPETTAJAN TVT-OSAAMINEN

%d bloggaajaa tykkää tästä: