TEKNINEN JA PEDAGOGINEN TUKI

TEKNOLOGIA & TUKI

”Airo-työpöytä on venevalkama, josta lähdetään matkalle.
Kortit ovat merimerkkejä, joita seuraamalla ohjataan matkaa kohti määränpäätä: itseohjautuvan ja luovan oppimisen satamaa”

TEKNINEN TUKI

Teknistä tukea kouluille, opettajille ja oppilaille tarjoavat:
– Tieran ICT-tuki (lähituki ja etätuki)
– Yksiköiden TVT-vastaavat
– Digitutorit
– Oppilasagenttitoiminta kouluissa
– Tietohallinto.

KUNTIEN TIERAN ICT-TUKI VASTAA OPETUSVERKON TEKNISESTÄ TUESTA
Kaikista teknisistä vioista ilmoitetaan Tieran asiakaspalveluun, jossa ne keskitetysti kirjataan ja välitetään käsiteltäviksi asiasta vastaavalle toimittajalle. Kuntien Tieran asiakaspalveluun otetaan yhteyttä puhelimella tai vikailmoituksen verkkolomakkeella. Koulun yhteydenpidosta huolehtivat koulun TVT-vastaavat ja digitutorit. TVT:n opetuskäyttöön liittyvät roolit ja vastuut on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Tukipalvelu kattaa yllä kuvattuun ympäristöön sovitetut tuotteet, mm. työasemamallit, ohjelmistot ja verkkopalvelut. Uusia tuotteita kehitetään koko ajan. Tuotekehityskoriin otetaan tuotteita opetuspalveluiden TVT-ohjausryhmän priorisoinnin mukaan.

PEDAGOGINEN TUKI
Pedagogista tukea kouluille ja opettajille tarjoavat:
– Yksiköiden TVT-vastaavat ja TVT-tiimit kollegoiden tukena
– Digitutorit pedagogisena lähitukena
– Pedagogiset TVT-kahvilat
– Oppilasagenttitoiminta kouluissa.

TEKNOLOGIA & TUKI

TEKNOLOGIA & TUKI
TILAT JA LAITTEET
SÄHKÖISET TYÖYMPÄRISTÖT

%d bloggaajaa tykkää tästä: